0887 212 098

Строителство срещу обезщетение

Имате парцел в град Пловдив.

Търсите строителство срещу обезщетение.

Камис 2002  е правилният избор.

Когато говорим за даване на право на стоеж срещу обезщетение, може би темата ще е позната на мнозина. Тази практика е разпространена у нас в последните десетилетия, като за това има сериозна причина – нелеките икономически условия. Изгодите, които предлага обезщетяването като цяло са за двете страни.

Ако Вие сте собственик на терена, а Ви липсват нужните средства, съвсем естествено е да се потърси изгоден вариант. Тъй като говорим за немалка сума, кандидатстването за кредит не е решение. Партньорството със строителна компания, която да предложи всички финансови ресурси в етапа на проектиране и реализация на бъдещата постройка, дава тази опция. Или казано директно – собственикът дава правото на строеж срещу което получава някаква част от бъдещата сграда. Тъй като най-често става дума за жилищни блокове, това обезщетение е под формата на апартаменти, гаражи, магазини  и т.н. За строителя остава възможността да продаде останалите помещения и така да спечели от инвестираните средства. Всъщност подобен тип строителство е толкова широко разпространен, че сигурно над 60% от градското население живее в жилищни сгради, построени чрез обезщетение на собствениците на парцела.

Какви могат да бъдат евентуалните трудности в тези договорни отношения? На първо място деликатна ситуация са процентите, на които ще се обезщети собственика. Няма твърди цифри, но обикновено те варират между 20 и 35%. Разбира се, тук трябва да се каже, че се взема предвид РЗП на сградата. Съвсем естествено е да се предположи, че собственикът ще търси възможно най-голяма площ за себе си, докато строителят е склонен да не надвишава една пета от площта. Все пак той поема цялата отговорност за всички етапи - от проектирането до получаването на готовите жилища. Затова е по- справедливо да се отдаде дължимото от страна на собствениците.

Разбира се, важно е какъв ще бъде Строителят на новата сграда. Като цяло пазарът има своите регулации и правила, към настоящият момент е много по-трудно да се извършват нередности и злоупотреби.


Камис 2002 е строителна компания, която може да бъде Вашият успешен партньор. Можете да ни се доверите, нашите проекти са реализирани повече от успешно. Строителството срещу обезщетение не е рисково начинание, когато е дело на професионалисти с опит.

Свържете се с нас, за да обсъдим предложението Ви.